Cambres frigorífiques, Fred industrial

Encluses en un gran magatzem de congelats de Catalunya

A continuació us mostrem una de les últimes encluses instal·lades en col·laboració amb l’empresa Kinarca – Refrigeration Technologies.

Es varen instal·lar en un gran magatzem de congelats, a Catalunya, on tenien seriosos problemes de gel.

A les fotos es poden observar les impressionants diferències de l’abans i el després en tan sols tres setmanes.

Les encluses són un producte imprescindible en grans càmeres de congelat. Proveeixen d’eficiència energètica, amb menys desglaços i arrancada-parada de compressors, que es tradueix en una major durabilitat i menys manteniment. Una major seguretat per als empleats en zones de trànsit, ja que roman netes i sense boira. Una major salubritat en el producte, evitant possibles creacions de bacteris al gel, a més a més d’aconseguir estabilitzar la temperatura i humitat.

Proyectos relacionados

Cambres frigorífiques

Nou centre logístic de supermercat líder a Espanya

"La Colmena" de Barcelona tindrà una capacitat d'entrada per a 30.000 repartiments mensuals.
Left Menu Icon