Manteniment preventiu

La cura de les seves instal·lacions és la millor eina per allargar la seva vida útil en unes correctes condicions i millorar tant l’estalvi de consum com la inexistència d’avaries. Per això, el nostre interès en programes de manteniment preventiu és molt alt . Conseqüentment , el nostre desenvolupament en aquesta àrea és constant, amb acords a mida amb el Client, en funció de les necessitats i estat de les instal·lacions, amb visites programades, informes i manteniment predictiu.

Left Menu Icon